SPONSORS:

CONTACT

Vragen over lessen, inhoud van de lessen, wedstrijden e.d. kunnen tijdens de lessen aan de leiding gesteld worden. Het liefst aan het begin of einde van de les. De vraag kan ook per email gesteld worden: info@wsbf.nl

Vragen aan het bestuur kunnen gesteld worden aan Piet Sipma (0512-305160) of via de mail: info@wsbf.nl

Secretariaat

Het secretariaat wordt verzorgd door Sietze Bijker (0512-844592)
Mailadres: secretariaat@wsbf.nl
het postadres is:
Secretariaat gymnastiekvereniging WSBF
p/a Feanbei 8
9231 NB Surhuisterveen

Het verenigingsnummer van de KNGU is: 1010260

Ledenadministratie en financiële administratie

De ledenadministratie en de financiële administratie wordt verzorgd door Wierd Kooistra (0512-361948)
Wijzingen in de lidgegevens kunnen doorgegeven worden via de mail: ledenadministratie@wsbf.nl of schriftelijk naar:
Ledenadministratie en financiën WSBF
p/a Nachtgaal 80
9231 JN Surhuisterveen

Graag het lidnummer bij correspondentie vermelden.

Het rekeningnummer van de vereniging is: NL78 RABO 0356404102 t.a.v. Gymnastiekvereniging WSBF Surhuisterveen.

Nieuwe leden kunnen het aanmeldingsformulier printen en inleveren bij de leiding tijdens een les.

Website

De website wordt door webmaster Evert van Leersum (0512-365220) verzorgd.
Foto's, artikelen en vragen kunnen via mail gestuurd worden naar: webmaster@wsbf.nl

De website is het beste te bekijken op een scherm met een resolutie van 1024 x 768 pixels of hoger.

Website toevoegen aan Symbaloo: