SPONSORS:

CONTACT

Vragen over lessen, inhoud van de lessen, wedstrijden e.d. kunnen tijdens de lessen aan de leiding gesteld worden. Het liefst aan het begin of einde van de les. De vraag kan ook per email gesteld worden: info@wsbf.nl

Vragen aan het bestuur kunnen gesteld worden via de mail: info@wsbf.nl

Secretariaat

Het secretariaat wordt verzorgd door Piet Alma
Mailadres: secretariaat@wsbf.nl
het postadres is:
Secretariaat gymnastiekvereniging WSBF
p/a Vloeiveld 10
9231 EW Surhuisterveen

Het verenigingsnummer van de KNGU is: 1010260

Ledenadministratie en financiële administratie

De ledenadministratie, incasso contributie en wedstrijdgelden worden verzorgd door: Gonda van der Werff en Ingrid de Haan. Vragen over contributie e/o wedstrijdgeld, doorgeven van wijzigingen, zoals adresgegevens, bankrekeningnummer en overige, kunnen doorgegeven worden via de mail: administratie@wsbf.nl.

Graag het bondsnummer bij correspondentie vermelden. Deze is te vinden als kenmerk bij de bankafschrijving van de contributie. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL78 RABO 0356404102 t.a.v. Gymnastiekvereniging WSBF Surhuisterveen.

Nieuwe leden kunnen het aanmeldingsformulier printen en inleveren bij de leiding tijdens een les.

Website

De website wordt door webmaster Evert van Leersum verzorgd.
Foto's, artikelen en vragen kunnen via mail gestuurd worden naar: webmaster@wsbf.nl

De website is het beste te bekijken op een scherm met een resolutie van 1024 x 768 pixels of hoger.

Website toevoegen aan Symbaloo: