SPONSORS:

LID WORDEN

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar tijdens de les bij de leidsters of is hier te downloaden (PDF).
Voor aanmelding Freerunning is een speciaal aanmeldingsformulier. (PDF)

Het inschrijfgeld is € 10,00 en het lidmaatschap duurt minimaal een half jaar.

Contributie per 1 april 2016:
Basiscontributie tot en met 15 jaar is € 16,10
Basiscontributie 16 jaar en ouder is € 19,95
Freerunning, maandcontributie is € 19,40
Elk lesuur meer is € 5,00

De contributie dient vooraf per maand via een automatische incasso te worden voldaan. Wanneer ingeschreven wordt voor een wedstrijd waarvoor wedstrijdgelden betaald moeten worden dan worden deze gelden ook via de automatische incasso geïnd.

Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak gewenst.

Eerst even proberen? Dat kan. Kom langs voor 2 gratis proeflessen!

Het Rijk vindt het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen moeten hebben ongeacht hun inkomen van hun ouders. Mocht het zo zijn dat uzelf of uw dochter/zoon graag op gymnastiek/acro/bodyfit wil maar het inkomen het niet toe laat, dan zou u het volgende bij de gemeente Achtkarspelen kunnen aanvragen: Regeling maatschappelijke participatie.
Kijk voor informatie op de site van de gemeente Achtkarspelen of via Stichting Leergeld Friesland Oost (voor kinderen van 4 tot 18 jaar). Het het aanvragen van een bijdrage kan via Kindpakket.nl.