LID WORDEN

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar tijdens de les bij de leidsters of is hier te downloaden (PDF).

Het inschrijfgeld is € 10,00 en het lidmaatschap duurt minimaal een half jaar.

De contributie wordt via automatische incasso geïnd, omstreeks de 27ste van de maand. De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van het aantal uren les per week. Dit wordt vermeld bij de omschrijving van de bankafschrijving.

U ontvangt een mail met een bevestiging van de aanmelding van het lidmaatschap.

Bij deelname aan een wedstrijd moet wedstrijdgelden betaald worden. De wedstrijdgelden worden via automatische incasso geïnd. Een omschrijving van de wedstrijd is te vinden bij de omschrijving van de bankafschrijving.

Bij deelname aan wedstrijden is de aankoop van een club trainingspak (zie Ledeninformatie) gewenst.

Eerst even proberen? Dat kan. Kom langs voor 2 gratis proeflessen!

Het Rijk vindt het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen moeten hebben ongeacht hun inkomen van hun ouders. Mocht het zo zijn dat uzelf of uw dochter/zoon graag op gymnastiek/acro/freerunning wil maar het inkomen het niet toe laat, dan zou u het volgende bij de gemeente Achtkarspelen kunnen aanvragen: Regeling maatschappelijke participatie.
Kijk voor informatie op de site van de gemeente Achtkarspelen of via Stichting Leergeld Friesland Oost (voor kinderen van 4 tot 18 jaar) of https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Het het aanvragen van een bijdrage kan via Kindpakket.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap: 1 maand opzegtermijn

Het opzeggen van het lidmaatschap kan worden doorgegeven via de mail: administratie@wsbf.nl.
Graag het bondsnummer bij correspondentie vermelden. Deze is te vinden als kenmerk bij de bankafschrijving van de contributie.
U ontvangt een mail met een bevestiging van de opzegging.