Algemene informatie over de organisatie WSBF

Bestuur

Het bestuur, momenteel bestaande uit 6 leden, heeft tot taak de vereniging draaiend te houden. Het moet daarbij volgens de wet “zorgvuldig handelen, ruimte laten voor democratisch debat en zich redelijk opstellen”. 

Statuten van de vereniging 

Historie van de vereniging

Meer informatie

Juryleden

De jurygroep van WSBF is op een volwassen niveau. Hiermee is de langdurige wens ingevuld om een voltallig team juryleden op te zetten zodat we hiermee minder afhankelijk zijn geworden. 

Meer informatie

Leiding

De leiding van WSBF bestaat uit een team van gediplomeerde trainers bijgestaan door enkele assistenten uit de eigen kweekvijver van onze vereniging

Meer informatie