Deze mooie hoodies zijn te koop voor € 25.00. Ze zijn via de mail administratie@wsbf.nl te bestellen. Graag maat erbij vermelden.