HISTORIE

W.S.B.F. In de naam zit de geschiedenis van de vereniging opgesloten in de juiste volgorde. De letters WSBF staan voor drie verenigingen uit het verleden.

De oudste van de drie is WIK (Willen Is Kunnen). Deze vereniging werd in 1911 opgericht, speciaal voor kinderen. In die tijd was er op sportgebied niet erg veel aanbod voor de jeugd. Sommige mensen zagen het belang in van sport voor jeugd en daarom werd in genoemd jaar WIK opgericht. Reeds daarvoor – in 1892 – was er ook al sprake van een gymclub, genaamd Sparta. Deze vereniging was blijkbaar geen lang leven beschoren, want tussen 1892 en 1911 komt een vereniging op gymgebied niet meer in de boeken voor. De jeugdleden van WIK hadden bijna 100 jaar geleden geen gymlokaal en waarschijnlijk geen gymtoestellen. Er werd gegymd in een garage, een schuur, of in de buitenlucht. Veelal werd er gedaan aan grondgymnastiek. Dat bleef jaren zo. Ook, toen vijf jaar later – in 1916 – een speciale vereniging voor ouderen werd opgericht, die, evenals in 1892 de naam Sparta droeg. De Spartaanse leden deden vooral veel aan atletiek.

In 1951 werd er in Surhuisterveen een derde gymnastiekvereniging opgericht, namelijk de christelijke gymnastiekvereniging “Blijft Fit”. Leden van die vereniging wilden perse voorkomen, dat er op zondag aan sport gedaan zou worden en sloten zich om die reden dan ook aan bij de christelijke bond. Het in een dorp als Surhuisterveen bestaan van drie afzonderlijke verenigingen heeft twee jaar geduurd, want in 1953 besloten de besturen van WIK en Sparta de twee verenigingen samen te smeden tot één en deze nieuwe club de naam “WIK-Sparta” te geven. “Blijft Fit” en WIK-Sparta” hebben jaren (bijna contactloos) naast elkaar bestaan. “Blijft Fit” als lid van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV) en “WIK-Sparta” van het toenmalige Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV) en de latere Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB). Zo lang er twee afzonderlijke bonden zouden bestaan, leek de kans groot, dat er in Surhuisterveen twee naast elkaar opererende gymverenigingen zouden blijven.

In 1995 werd er contact gezocht tussen het bestuur van “WIK-Sparta” en het bestuur van “Blijft Fit”, om te gaan praten over mogelijke manieren van samenwerken. Zowel van “Blijft Fit” als van “WIK-Sparta” waren er mensen die sceptisch waren ten opzichte van dat voorstel, maar er werd toch een gezamenlijke bestuursvergadering belegd. Na twee keer vergaderen was men het erover eens, dat samenwerken alleen heel erg effectief zou kunnen zijn, als er zou worden besloten tot het aangaan van een fusie. Na drie jaar praten, werd in 1998 besloten, om vanaf dat jaar als één vereniging verder te gaan. De beide bonden waren toen nog niet samengevoegd, maar er werd besloten om lid te worden van de algemene bond, de KNGB, later KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) genoemd.

Een van de gespreksonderwerpen was de naam van de nieuwe vereniging. Er werd besloten om de naam “WSBF” te kiezen. In deze naam zit de geschiedenis van de gymnastiekverenigingen die Surhuisterveen heeft gehad, in de goede volgorde opgesloten. In 1998 startte WSBF als gefuseerde vereniging van de twee hiervoor genoemde clubs.

In 2011 is het 100 jarig jubileum groots gevierd en is aan WSBF de Koninklijke Erepenning toegekend.

“WSBF” draait sindsdien als een trein. Zowel provinciaal als landelijk zijn er aansprekende resultaten geboekt. WSBF telt als gezonde vereniging mee in de gemeente, de provincie en op landelijk niveau.